ovobiovita

Choroby cywilizacyjne

Badania naukowe dowodzą, że ponad 80% wszystkich zgonów jest wynikiem chorób cywilizacyjnych. Lekarze i naukowcy biją na alarm bowiem choroby XXI wieku przybierają rozmiary epidemii. Cierpią z ich powodu miliony ludzi a statystyki zachorowalności i umieralności są wręcz przerażające.

Do chorób cywilizacyjnych zaliczane są:

  • choroby sercowo – naczyniowe
  • choroby układu oddechowego
  • otyłość
  • cukrzyca
  • nowotwory
  • osteoporoza
  • choroby przewodu pokarmowego
  • alergie
  • problemy psychologiczne, dewiacje społeczne
  • choroby zakaźne

Choroby cywilizacyjne są ściśle powiązane ze stresem. Z jednej strony jego nadmiar, którego doświadczamy na co dzień, wpływa negatywnie na nasz stan zdrowia. Z drugiej strony, utrata lub pogorszenie się stanu zdrowia, również wywołuje silny stres.  

Jak podkreślają lekarze, największym dramatem chorób cywilizacyjnych jest właśnie fakt, że tworzą tzw. błędne koło – jedna choroba wynika z drugiej wywołując następną. 

Częstość występowania chorób cywilizacyjnych zależy od zamożności społeczeństwa. Ich przyczyn należy doszukiwać się w rozwoju gospodarczym i społecznym. Jak twierdzą naukowcy ogromny wpływ mają tu: styl i szybkie tempo życia, odżywianie, nowe technologie, postęp naukowo-techniczny oraz zanieczyszczenie środowiska.

Wielu z chorób XXI wieku nie da się wyleczyć, jednak jak podkreślają specjaliści, wielu chorobom można skutecznie zapobiegać i z nimi walczyć. Jest to tym bardziej możliwe, że coraz więcej środków przeznacza się na badania naukowe. Zwiększa się również świadomość ludzi, którzy chcą lepiej, dostatniej ale i zdrowiej żyć. Dlatego, jak podkreślają lekarze, ogromnie ważna jest profilaktyka prozdrowotna i promowanie prawidłowego stylu życia, systematyczne i długofalowe dbanie o zdrowie i to już w okresie dzieciństwa. Zwłaszcza, że profilaktyka zawsze jest tańsza od leczenia.

kapsula życia
ovobiovita

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Ovobiovita

www.ovobiovita.com