Czy po wzięciu jednego opakowania dla profilaktyki, wystarczy preparat stosować co drugi dzień, czyli jedno opakowanie na miesiąc?

Odpowiedź Eksperta:

Opakowanie jest zaprojektowane na taką ilość preparatu dla jednej osoby, po której można zaobserwować jego działanie. Dlatego zakładane są dwa dawkowania: profilaktycznie -15 ml (to jest  1 łyżka stołowa dziennie) oraz dla osób działających w warunkach zwiększonego obciążenia organizmu a także w jego wyczerpaniu lub nadmiernym osłabieniu- 30 ml ( 2 łyżki stołowe dziennie). Przy dawkowaniu odbiegającym od zaleceń, trudno jest ocenić działanie preparatu, jednak należy założyć, że efekty nie będą zgodne z tymi, które występują przy właściwym dawkowaniu.